Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u deze website gebruikt, geeft u aan dat u het privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens. Deze gegevens gebruiken we om u te kunnen contacteren als dat nodig is om onze diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We gebruiken ook Google Analytics en Google AdSense op onze website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, zoals welke pagina’s ze bezoeken en hoe lang ze op de website blijven. Deze gegevens worden gebruikt om de prestaties van de website te meten en te verbeteren. Google AdSense gebruikt ook cookies om relevante advertenties te tonen op onze website.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te rectificeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Dit omvat het gebruik van beveiligingsprotocollen zoals Secure Socket Layer (SSL) voor het verzenden van vertrouwelijke informatie via internet. We zullen ook alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om onze medewerkers en externe partijen te informeren over onze privacybeleid en om ervoor te zorgen dat ze zich houden aan deze beleid.

Echter, aangezien geen enkele internetverbinding helemaal veilig is, kunnen we niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens altijd volledig beschermd zullen zijn tegen onbevoegde toegang of gebruik. Daarom raden we u aan om altijd zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen wanneer u onze website of andere online diensten gebruikt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. We raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die van substantieel belang zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een duidelijke mededeling op onze website.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen.